Svíčky a lamda sondy


Svíčky ve spalovacím motoru se zanášejí především jízdou při menších otáčkách, nebo popojížděním a jízdou na krátké vzdálenosti. Aby se svíčky samy čistili, je dobré se výše uvedenému způsobu jízdy vyhnout. Ne vždy je to však možné a tak se postupem času elektrody svíčky zanesou karbonovou usazeninou. Tímto dochází k menšímu jiskření a tím pádem i zápalu paliva, což má za následek zvýšení spotřeby paliva.

Lambda sonda je určena pro informování řídící jednotky o obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Na základě těchto informací řídící jednotka vypočítává kolik paliva je potřeba vstřikovat do válců, aby byl zachován ideální poměr paliva a vzduchu. Sonda je umístěna před katalyzátorem a u některých vozů se umisťuje další sonda i za katalyzátor, která ověřuje funkčnost první sondy. Bezchybné fungování lambda sondy zásadně ovlivňuje spotřebu paliva. Kvůli znečištění se lambda sonda standardně vyměňuje při 100.000 – 150.000 km. Pravidelnou dekarbonizací dosáhneme prodloužení její životnosti a tím tak snižujeme náklady jak na provoz vozidla, tak na následný servis.

Dekarbonizace šetrně odstraňuje usazeniny nejen ze svíček a lambda sond, ale také ze vstřikovačů, ventilů, katalyzátoru, turbodmychadla, filtru pevných částic a také z pístů a pístních kroužků. Celý proces vodíkové dekarbonizace trvá v rozmezí 60 – 120 minut, podle obsahu motoru. Hlavní výhodou je, že není potřeba motor ani jeho části rozebírat.

Zavolat a objednat se

Dekarbonizaci a veškerý servis Vašeho vozu zajišťuje Autocentrum Ruman.